Âm Trạch

Những nguyên tắc cơ bản trong âm trạch phong thuỷ (Phần IV)

Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.4) 5. Núi bao nước vòng , bốn mặt vây bọc Môi trường âm trạch tốt hay xấu , ngoài long thế long cách , che chắn , huyệt trường như trên đã nói , còn phải xem núi sông bao bọc xung quanh có hữu tình không ,tức là có cấu thành một tiểu môi more »

Những nguyên tắc cơ bản trong âm trạch phong thuỷ (Phần III)

Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.3) 4 . Huyệt trường phân minh , huyệt hình đa dạng Môi trường âm trạch về mặt vĩ mô phải là nơi khí thế to lớn , về mặt vi mô phải có huyệt trường rõ ràng . Phạm vi của huyệt trong phong thuỷ rất nhỏ thường gọi là ” Huyệt tám thước ” more »

Những nguyên tắc cơ bản trong âm trạch phong thuỷ (Phần II)

Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.2) 2. Lớp lớp che chắn , từ xa đến gần Như trên đã nói hình thế to lớn của rồng có quan hệ với phát mạch từ xa , nhưng phát mạch từ xa không phải từ đầu đến cuối là một đường thẳng , mà phải có lớp lớp che chắn , có tầng more »

Những nguyên tắc cơ bản trong âm trạch phong thuỷ (Phần I)

Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.1) 1 . Rồng đến có thế , phát mạch từ xa Việc lựa chọn âm trạch , đầu tiên phải xem thế đến của sơn mạch trên phạm vi vĩ mô . Trong phong thuỷ gọi núi đến từ xa là thế , núi ở nơi gần là hình , trước tiên bàn về thế more »

Nhất Mộ Nhị Trạch và những điều cần quan tâm

NHẤT MỘ NHỊ TRẠCH Thế nào là Nhất Mộ Nhị Trạch ? Lẽ ra phải nói Nhất Phúc,Nhị Trạch.Do vì chữ Phúc ý nghĩa trừu tượng,chữ Trạch ý nghĩa cụ thể,nên gọi Phúc thành Mộ.Mộ hàm nghĩa Phúc Đức là vậy.Câu chữ trọn vẹn là Nhất Mộ,Nhị Trạch,Tam Mệnh.Ý rằng,số mệnh con người ta cát hung thế nào đều more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat