Chọn Vợ Chồng

Xem tuổi lựa chọn vợ chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (Phần V)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.V) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can NHÂM lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách dắt nhau vào lưới đi đến quan tai) lấy nhau không more »

Xem tuổi lựa chọn vợ chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (Phần IV)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.IV) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can CANH lấy vợ : – Tuổi Tý, tuổi Sửu : (thuộc cách cửa huyện mở khi trời đất tuyêt khí) sinh more »

Xem tuổi lựa chọn vợ chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (Phần III)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.III) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can MẬU lấy vợ : – Tuổi Tý, Sửu, Dần : (thuộc cách được ngọc minh châu) vợ chồng được hưởng mọi more »

Xem tuổi lựa chọn vợ chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (Phần II)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.II) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can BÍNH lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách hoa rơi đầy đất) lúc trẻ bôn ba nhiều sẽ được more »

Xem tuổi lựa chọn vợ chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (Phần I)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.I) Khi xem tuổi để chọn vợ chọn chồng, ngoài các yếu tố như: Tam hợp, Lục hợp, Tứ hành xung, Bản mệnh (Ngũ hành nạp âm)…Còn chú ý đến “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi”. Thập Thiên Can gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy. Và Thập Nhị more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat