Đời sống hằng ngày

Hãy thông thái và linh hoạt ứng biến trong cuộc sống hiện nay

Cụ thể đó là việc nhận biết và linh hoạt ứng biến để tác động đến các hành động trong những vấn đề xung đột. Trong thực tế, bạn sẽ nhận ra rằng bạn phải luôn luôn ứng phó trong cả công việc và cuộc sống riêng của mình. Bạn phải liên tục đàm phán, more »

Học cách tự tin: Học cách tin tưởng bản thân mình sẽ làm được

Trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải gặp rất nhiều đối thủ và những chướng ngại khác nhau. Nhưng bạn vẫn có thể là kẻ chiến thắng, bạn khẳng định mình “làm được” là có thể làm được và hãy làm ngay. Nếu không được phát huy, niềm tin của bạn sẽ dần dần lụi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat