hòn non bộ

Đặt hòn non bộ kiểu này sẽ giúp mang tài lộc ngăn tai ương tới với gia đình

Hướng Đông: Theo Hậu thiên bát quái, hướng Đông thuộc chấn, chấn là sấm, chỉ sự rung chuyển, chấn động. Trong khi đó hòn non bộ là núi, tượng trưng cho sự ổn định, khi bị chấn động thì núi sẽ tan, như vậy vận thế sẽ bị mất. Đặt hòn non bộ kiểu này more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat