năng lực tri giác

Áp dụng thuyết bát quái vào khu vườn nhà bạn

Ứng dụng bát quái vào khu vườn Biểu tượng Bát quái thường được hiểu là dùng cho nhà ở, tuy nhiên chúng ta cũng có thể áp dụng yếu tố huyền bí của biểu tượng này cho khu vườn của mình. Trong cuộc sống, nếu cần tập trung vào một mặt nào đó, những thông tin trong Bát quái sẽ chỉ cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat