vị trí nốt ruồi khắc chồng

Những vị trí nốt ruồi của phụ nữ dễ khắc chồng và ly hôn

Bên dưới mắt nằm ở vị trí “nhân” trong tam tài, theo nhân tướng học vị trí này tượng trưng cho hôn nhân và gia đình, bên trái tượng trưng cho người chồng. Người phụ nữ sở hữu nốt ruồi mọc ở dưới mắt bên trái sẽ làm ảnh hưởng xấu đến vận số của chồng, đến more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat