lông tóc của phụ nữ ở đâu xoăn nhất

Tìm hiểu về tính cách của phụ nữ tóc xoăn

Tự cao, tự đại: Người tóc xoăn hay có tật tự cao tự đại. Họ thích móc máy vào nhược điểm của người khác, lật đi lật lại thất thường, lúc sang trái, lúc sang phải, hơn nữa nhiều khi việc nhỏ cũng xé ra to. Thích nói những điều đao to búa lớn dọa more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat