Ngành sư phạm

Cùng tham gia chương trình “Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2011-2020″

Từ năm 2011-2015, các BCĐ đề án được thành lập, triển khai hoạt động các đề án. sơ kết vào năm 2015. Từ năm 2016-2020, tiếp tục triển khai các đề án gắn với hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm. Tổ chức more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat