Cùng tham gia chương trình “Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2011-2020″

Từ năm 2011-2015, các BCĐ đề án được thành lập, triển khai hoạt động các đề án. sơ kết vào năm 2015. Từ năm 2016-2020, tiếp tục triển khai các đề án gắn với hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, phát triển và các trường sư phạm. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình vào cuối năm 2020.

Nội dung của chương trình được Bộ GDĐT công bố ngày 13.12. Theo đó, chương trình được cụ thể hoá ở 7 đề án cụ thể, nhằm phát triển và nâng cao năng lực của hệ thống các trường sư phạm, lực lượng chủ yếu đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Về cơ sở đào tạo các trường sư phạm: Bộ tập trung đầu tư nguồn lực cho trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TPHCM thành các cơ sở có trình độ cao làm nòng cốt nghiên cứu và thực hiện những chủ trương lớn của ngành; khảo sát mô hình cơ sở đào tạo giáo viên, phương thức đào tạo giáo viên ở trong và ngoài nước và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục để xác lập quy mô đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên; về phát triển đội ngũ giảng viên: Mục tiêu đến năm 2015, 100% giảng viên ĐHSP có trình độ thạc sĩ, 50% giảng viên CĐSP đạt trình độ thạc sĩ.

20 19 1323916418 49 Cùng tham gia chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2011 2020

Năm 2020, trên 45% có trình độ tiến sĩ, trên 80% đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Đẩy mạnh thực hiện Đề án đào tạo tiến sĩ cho các trường, khoa sư phạm; về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mục tiêu đến năm 2020, cơ bản giáo viên mầm non, tiểu học có trình độ CĐ, giáo viên THCS, THPT có trình độ ĐH; về tăng cường vai trò của cán bộ quản lý giáo dục: Mục tiêu đến năm 2020, 100% cán bộ quản lý giáo dục có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, trên 20% hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, phổ thông có bằng thạc sĩ; về kiểm định chất lượng: Đánh giá và công bố định kỳ chất lượng các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên, xây dựng các trường sư phạm ngang tầm quốc tế…

Từ năm 2011-2015, các BCĐ đề án được thành lập, triển khai hoạt động các đề án. sơ kết vào năm 2015. Từ năm 2016-2020, tiếp tục triển khai các đề án gắn với hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình vào cuối năm 2020.

Hãy xem thêm những công việc đang tuyển sau đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

\n
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat