thổ địa

Nguồn Gốc Thờ Tài Thần và Thổ Thần

Nguồn Gốc Thờ Thần Tài Một nhân vật lịch sử là Phạm Lãi cũng được coi là Tài thần. Phạm Lãi là một trung thần của Việt Vương Câu Tiễn. Ông hết lòng giúp vua Việt Vương trong cơn hoạn nạn và phò tá vua Việt để báo thù vua Ngô Phù Sai. 1. Người Hoa là cộng đồng được more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat