Tranh cử tổng thống

Tìm hiểu về những đối lập về đường lối kinh tế giữa Obama và McCain

Về cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông McCain ủng hộ đường lối do Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Henry Paulson đưa ra. Theo đó, chính quyền liên bang mua lại các khoản nợ xấu của các định chế tài chính và cung cấp các more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat