xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không

Tư vấn lựa chọn vợ chồng theo nguyên tắc ngũ hành nạp âm tương khắc (P.II)

NGŨ HÀNH NẠP ÂM TƯƠNG KHẮC (P.II) Khi chọn vợ chọn chồng theo “Bản mệnh”, tức là theo ngũ hành nạp âm. Có khi hành này khắc hành kia, không phải là xấu, lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Chớ không phải mỗi lần khắc là xấu cả.     HÀNH MỘC :Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh Bất phùng more »

Tư vấn lựa chọn vợ chồng theo nguyên tắc ngũ hành nạp âm tương khắc (P.I)

NGŨ HÀNH NẠP ÂM TƯƠNG KHẮC (P.I) Khi chọn vợ chọn chồng theo “Bản mệnh”, tức là theo ngũ hành nạp âm. Có khi hành này khắc hành kia, không phải là xấu, lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Chớ không phải mỗi lần khắc là xấu cả.     Trong hôn nhân phần xem tuổi vợ chồng qua Ngũ Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat