Bạn có kế hoạch để mua bất động sản?

Một năm mới luôn luôn là một thời gian để suy nghĩ về những năm qua và đặt kế hoạch đặt ra và mục tiêu để đạt được.

nha rieng quan 3 99 Bạn có kế hoạch để mua bất động sản?

Tin trên website: NhaDatSo.com

Rawson , đã chỉ ra rằng những người mua hiện nay mong các đại lý để biết làm thế nào tất cả các luật, ví dụ, làm thế nào Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng và Luật tín dụng quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tài sản như một toàn bộ, về vị trí của mình như một người mua cũng như cơ hội của họ có được một trái phiếu.

Đối với nhiều người, đây là về việc mua tài sản cho dù đó là mua lần đầu tiên hoặc một tài sản thứ hai hoặc thứ ba.

Chúng ta đã nghe điều này trước – mua bây giờ là một ý tưởng tốt, tuy nhiên, cần phải có tiền và biết những gì bạn đang mua.

Theo Riaan Roos, giám đốc điều hành của MSP Developments, mua bây giờ là một ý tưởng tốt vì thị trường là thấp.

Ông kêu gọi người mua lần đầu tiềm năng để tiết kiệm đối với các khoản tiền gửi lớn nhất mà họ có thể như vậy để cải thiện cơ hội ứng dụng vay của họ được chấp thuận.

quan 3 Bạn có kế hoạch để mua bất động sản?

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận 3 – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Roos giải thích rằng các thị trường tài sản di chuyển theo chu kỳ, và chúng tôi cuối cùng bước vào một chu kỳ trong khoảng năm 2008.

Những chu kỳ là truyền thống bảy năm nhưng vì sự gây hấn của suy thoái kinh tế gần đây chúng ta có thể thêm ba năm vào chu kỳ gần đây nhất này.

Điều này có nghĩa rằng gần hơn chúng tôi đi đến 2017-2018, chúng ta càng sẽ thấy thị trường tại một đỉnh cấp cao một lần nữa, ông chỉ ra.

Trong ánh sáng này, ông cho biết nhu cầu được sớm sẽ bắt đầu vượt xa cung lần nữa, vì chưa có nhiều kế hoạch hay hành động xung quanh những phát triển mới trong 3-4 năm qua.

Người mua cũng cần phải đảm bảo họ có càng nhiều thông tin càng tốt về quá trình mua hàng và các tài sản họ có ý định mua.

Bill Rawson, Chủ tịch Rawson Property Group, cho biết các đại lý bất động đã cung cấp cho người mua với số liệu có liên quan sẽ tiếp tục còn lại sau khi đã tìm kiếm và có liên quan trong thị trường .

Người mua, ông nói, làm nghiên cứu trên trang web của các cơ quan bất động và / hoặc trên một trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như Property24.

ban nha rieng2 Bạn có kế hoạch để mua bất động sản?

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Họ sẽ không còn chỉ có chữ của đại lý mà sẽ tìm kiếm sự kiện như giá nhà tương tự khác gần đây được bán trong khu vực, mức tăng trưởng của những ngôi nhà này trong những năm gần đây, hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng địa phương, các tiêu chuẩn học thuật đạt được bởi các trường học địa phương, độ tin cậy của dịch vụ y tế của khu vực, sự sẵn có của thể thao và xã hội câu lạc bộ, thư viện, nhà thờ, nhà hội và nhà thờ Hồi giáo, và không có nghĩa là ít nhất, thống kê tội phạm của khu vực, ông chỉ ra.

Ví dụ, mới Property24.com của trang web có thông tin người mua sẽ cần từ việc tìm kiếm bất động sản tại một địa điểm cụ thể, kiểm tra ra các báo cáo khu vực và cũng có đọc qua một số bài viết có giá trị liên quan đến thị trường bất động sản cho dù ai bán mua.

Rawson, đã chỉ ra rằng những người mua hiện nay mong các đại lý để biết làm thế nào tất cả các luật hoạt động, ví dụ, làm thế nào Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng và Luật tín dụng quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tài sản như một toàn bộ, về vị trí của mình như một người mua cũng như cơ hội của họ có được một trái phiếu.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Bạn có kế hoạch để mua bất động sản?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

\n
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat