Nhu cầu nhà ở xã hội còn rất cao

Đánh giá về chương trình phát triển nhà ở thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Thành công của công tác quản lý phát triển nhà ở, trong đó có NƠXH đã tạo ra bộ mặt mới cho đô thị, tạo chốn an cư cho hàng nghìn hộ gia đình. Từ đó kiểm soát thị trường BĐS đạt hiệu quả tích cực, góp phần phục hồi nền kinh tế và giúp tháo gỡ khó khăn cho các ngành kinh tế có liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm qua, công tác phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội (NƠXH) theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu NƠXH vẫn còn rất cao, đòi hỏi cần có những cơ chế chính sách để tăng nguồn cung trong thời gian tới.

1 63910 Nhu cầu nhà ở xã hội còn rất cao

Chỉ tính riêng trong năm 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 33 dự án NƠXH, trong đó có 13 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 6.164 căn hộ và 20 dự án nhà ở cho công nhân, quy mô xây dựng 8.273 căn hộ. Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 135 dự án NƠXH, trong đó có 51 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô 25.850 căn hộ và 84 dự án NƠXH cho công nhân, quy mô xây dựng 28.550 căn hộ.

Ngoài ra, các địa phương cũng đang tiếp tục triển khai 108 dự án cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 61.290 căn hộ và 63 dự án nhà ở cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ. Chương trình nhà ở sinh viên đã hoàn thành 85/95 dự án, giải quyết chỗ ở cho khoảng 220.000 sinh viên.

Thống kê của 53 địa phương cũng cho thấy, riêng chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Đến tháng 12/2015, đã thực hiện hỗ trợ 64.254 hộ/71.245 hộ (đạt 90,2%). Đồng thời, đã hỗ trợ thêm cho 7.847 hộ thuộc các tỉnh mới rà soát bổ sung sau báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): Đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt tỷ lệ 99%) và bố trí cho 50.147/55.939 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vào ở (đạt tỷ lệ 89,6%); hiện đang tiến hành các thủ tục bổ sung thêm các dự án thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Theo kết quả rà soát, phê duyệt đề án của các địa phương, tổng số hộ thuộc diện đối tượng cần hỗ trợ là 28.132 hộ; đến nay, đã triển khai hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn (Chương trình 167): giai đoạn 1 đã hoàn thành và hỗ trợ 530.000 hộ (2012), hiện đang bắt đầu triển khai giai đoạn 2 với khoảng 311.000 hộ (2016 – 2020).

Nhờ có các chương trình phát triển nhà ở như trên nên bình quân diện tích nhà ở trong cả nước đã tăng lên đáng kể. Tính đến hết tháng 12/2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/người (tăng 1,1m2 sàn/người so với năm 2014, tăng 4,5m2 sàn/người so với năm 2010). Riêng năm 2015, cả nước phát triển thêm khoảng 1 triệu m2 NƠXH khu vực đô thị, đưa tổng diện tích NƠXH khu vực đô thị đạt khoảng 2,8 triệu m2. Tính chung trong giai đoạn 2011 – 2015 đã có khoảng 780 nghìn căn NƠXH được đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng trên 3 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đánh giá về chương trình phát triển nhà ở thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Thành công của công tác quản lý phát triển nhà ở, trong đó có NƠXH đã tạo ra bộ mặt mới cho đô thị, tạo chốn an cư cho hàng nghìn hộ gia đình. Từ đó kiểm soát thị trường BĐS đạt hiệu quả tích cực, góp phần phục hồi nền kinh tế và giúp tháo gỡ khó khăn cho các ngành kinh tế có liên quan.

Tuy nhiên, nhu cầu NƠXH của người dân vẫn còn rất cao, đặc biệt là tại các TP lớn, đòi hỏi được đáp ứng trong thời gian tới. Đây cũng chính là một trong những giải pháp hợp lý để cấu trúc lại thị trường , không để thị trường phát triển nóng dẫn đến bong bóng. Muốn vậy, các địa phương phải tuân thủ việc cấp phép các dự án đầu tư BĐS theo quy hoạch và có kế hoạch, cân đối nguồn lực, cân đối khả năng, thanh toán của nền kinh tế để phát triển đô thị, từ đó sẽ không có dư cung. Đặc biệt, phát triển thị trường BĐS phải hướng đến số đông người dân có nhu cầu thực sự về nhà ở”, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

\n
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat