Mạng xã hội Facebook quyết chi 2 tỷ USD mua Oculus VR